Altstadtfreunde Lauf an der Pegnitz

Das Alte erhalten - das Neue integrieren

Skalní kamenné sklepy na tržišti v Laufu

Pozice sklepu

Tyto sklepy se nacházejí asi 10 m pod povrchem země a jsou vytesány z pískovce. Stavební metodou jsou bez vyjímky valené klenby s masivními sloupy. Výška světla ve sklepích kolísá mezi 1,6 m a 2,00 m. Podlaha sklepa je jen několik centimetrů nad hladinou vody a když stoupne hladina řeky Pegnitz a je povoden, jsou některé sklepy zaplaveny.Mnoho sklepů mají vlastní kašny, studniční šachty zasahovaly až vysoko do dvoru. 

Hned vedle Hersbruckské brány se nacházejí dva hluboké sklepy u budovy čislo 30 (modni obchod) a číslo 31 (lékárna), které byly spolu spojené, ale nyní jsou zazděné a nemají žádné propojení k ostatnímu sklepovému systému.

Mimo oblast starého města má bývalá Ruprechtsgärtlein Bahnhofstr. 4 (Samenhaus) prodloužený skalní sklep, který vlastní spojení (nyni zazděný) k bývalému Käsereikeller Saarstr. 5 (kadeřník).

 

Dějiny

Přesná doba vzniku a dějiny skálových sklepů se nedá přesně časově určit. Z vyrytých dat můžeme vidět, že sklepy v současném rozšíření byly mezi 1600 a 1680 vytvořeny a dokončeny. Protože byly stále v soukromém vlastnictví, neexistují žádné veřejné záznamy. Je třeba předpokládat že sklepy sloužily už ve 30leté válce jako úkryty. Ten nejstarší ve skále vyrytý letopočet určuje rok 1617. První dokumentární zmínka jde zpátky do roku 1629,kde jsou kromě výčtu vlastníků a jejich várečných práv uvedena i prohlášení o velikosti a stavu jejich sklepů na skladování piva. Do 19. století splnily jejich účel jako sklady pro pivo, jelikož v létě i v zimě měly konstantní teplotu od 8°C do 10°C. Se zavedenim prvnich ledniček však dosloužily.

Během světových válek ještě posloužily jako důležitý protiletecký kryt. V tomto čase byly bývalé jednotlivé sklepy částečně spojeny. Po válce byly používány pro skládky stavební suti a byly téměř zapomenuty, protože vchody do domů byly částečně v rekonstrukci a zavřené.

Teprve v novější době společnou prací angažovaných domovních vlastníků s městem Lauf a se společností staroměstkých přátel byly sklepy vybaveny elektrickým světlem a uklizeny od stavební suti a byly organizovány prohlídky s průvodcem.

 

Návštěvy s komentovanými prohlídkami (také skupinové prohlídky) viz položka nabídky "Aktivity / Návštěvy".

Velký zájem mají také naše akce hledání pokladu ve skálových sklepech u dětí při oslavě narozenin.

 

Zde se můžete interaktivním způsobem porozhlédnout v jednom ze sklepů

Vývoj skalního sklepa na jižní straně od tržiště

Sklepy pod domy na jižní straně od tržiště nejsou ještě dobře prozkoumány. 

Staroměstští přátelé by ale rádi ukázali jeden obzvlášt veliký sklep,který budí velikou představivost, kvůli jeho neobvyklému prostoru. Zamčené separé obsahuje masivní kachlová kamna z pískovce, nevyhřívaná, mají pouze fasádu a naproti postelový výklenek s jakoby nabobtnaným polštářem,rovněž vyražený ze skály. V jednom výklenku s okolní kamennou lavicí si můžeme lehce představit stůl,jehož dřevo se přirozeně rozkládalo během staletí.

Pro skupiny prohlídka s průvodcem není bohužel možná,protože ze strany trhu by se muselo projít přes restauraci a její kuchyn, což je z hygienických důvodu nepřípustné. Ten sklep je propojen ješte s jedním sklepem, který patří k jednomu domu ve Spitalgasse. Schody z tohoto domu jsou zazděné. Nasledující místnost slouží jako chladírna jedné restauraci. Možná se nám podaří vytvořit samostatný vchod, zbavit suterén od trosek, zavést elektriký proud a vše osvětlit a dovést to celé do vrcholu a presentovat tak náš Lauf.